A�moniA? steigimas

A�monA�s steigimas domina vis daugiau A?moniA?, taA?iau sA�kmingA� ir sklandA? kA�rimo procesA� jums gali uA?tikrinti tik A?ios srities profesionalai, galintys minimaliai sumaA?inti galimas kliA�tis. A�moniA? steigimas a�� tai paslauga, kuriA� renkasi asmenys, nutarA� A?gyvendinti ilgai brandintas idA�jas, kurios skatina pradA�ti savo verslA�. SukaupA� ilgametA� patirtA? bei iA?manydami A?ios srities specifikA� galime pasiA�lyti ne tik greiA?iausius, taA?iau ir patikimiausius sprendimus, kurie klientui leidA?ia jaustis laisvai ir uA?tikrintai.

UAB steigimas daA?nam kelia galvos skausmA� dA�l keleto prieA?asA?iA?:

 • Kaina. Asmenys susiruoA?A� kurti A?monA� nesunkiai gali rasti A?kainius internete, taA?iau daugeliui vis iA?kyla klausimA? dA�l papildomA? paslaugA? apmokestinimo. MA�sA? paslaugA? A?kainiai yra aiA?kA�s, todA�l kiekvienas klientas yra tiksliai informuotas apie jam pritaikytus mokesA?ius.
 • Laikas. DaA?nam klientui laikas yra svarbiausias rodiklis. NemaA?a dalis UAB ir kitA? juridiniA? organA? steigimo paslaugas teikianA?iA? A?moniA? siA�lo greitA?, taA?iau neretai dA�l to nukenA?ia kokybA�. BA�tent dA�l A?ios prieA?asties esame rinkos lyderiai, nes siA�lome tik preciziA?kai tikslius sprendimus per maksimaliai trumpA� laikA�.
 • Patikimumas. Individualios A?monA�s steigimas reikalauja ne tik A?iniA?, taA?iau ir uA?tikrintumo. MA�sA? klientA? gausa ir jA? pagiriamieji A?odA?iai rodo ne kA� kitA�, o aukA?A?iausio lygio patikimumA�, kuris jums suteikia saugumA� ir garantijA�.
 • Individualumas. Naujas klientas a�� nauja verslo istorija. Kiekvienas asmuo turi individualius poreikius, todA�l esame pasiruoA?A� padA�ti bet kuriuo iA?kilusiu klausimu ir prisitaikyti prie jA�sA? siA�lomA? sA�lygA?.

UAB steigimas tampa vis populiaresnA� paslauga dA�l padidA�jusio aktyvumo a�� daugelis nori tapti nepriklausomu iA?mA�ginant savo jA�gas versle. Pasirinkdami mA�sA? paslaugas galite bA�ti uA?tikrinti, kad prie savo tikslo priartA�site daug greiA?iau nei galite A?sivaizduoti. Visai nesvarbu, ar tai UAB A?moniA? steigimas ar maA?osios bendrijos steigimas a�� mes suteiksime visA� reikalingA� informacijA� ir nukreipsime jus tiesiausiu keliu, kad pradA�dami savo verslA� neuA?strigtumA�te biurokratinA�se pinklA�se.

a�zLietuvos verslo sprendimA?a�? teikiamas UAB steigimas Kaune kasmet sulaukia vis didesnio dA�mesio, todA�l dA?iaugiamA�s galA�dami prisidA�ti prie smulkaus verslo sektoriaus plA�tros ir padA�ti atverti pradinius vartus link sA�kmingo tikslo A?gyvendinimo. Mes esame tikri savo teikiamA? paslaugA? nauda, nes tai A?rodo asmenys grA?A?tantys padA�koti uA? suteiktA� informacijA� ir pagalbA�, kuri paskatino drA�siai imtis naujos veiklos a�� juk dabar A?steigti A?monA� yra kur kas paprasA?iau, nei bet kada anksA?iau. KodA�l verta pamA�ginti?

 • A�monA�s steigimas A?iandien nereikalauja dideliA? investicijA?, todA�l pradA�ti verslA� A?iandien yra daug paprasA?iau.
 • Jei turite idA�jA� – pamA�ginkite, nes paskui gali tekti visA� likusA? gyvenimA� grauA?tis, kad taip niekada neiA?bandA�te savo jA�gA? versle.
 • A�iuo metu Lietuvoje verslo pradA?iai yra sudarytos puikios sA�lygos, o priklausomai nuo A?vairiA? situacijA?, galite pretenduoti A? A?vairias lengvatas, apie kurias bA�tinai informuosime.

UAB steigimas tai nA�ra procesas, kuriam reikia aukoti begales laiko, anaiptol a�� A?iandien visi dokumentai gali bA�ti sutvarkomi A?aibiA?kai. Lietuvos verslo sprendimai jums siA�lo ypatingas kainas ir individualius pasiA�lymus, kuriA? atsisakyti tiesiog neA?manoma. Taigi jei jau seniai galvojate apie A?monA�s steigimA�, pamirA?kite nusistovA�jusius stereotipus ir jau dabar susisiekite su mumis. Mes A?rodysime, kad galime visA� procesA� paversti greita ir malonia procedA�ra.

UAB a�zLietuvos verslo sprendimaia�? dirba tam, kad verslo kA�rimas ir augimas bA�tA? spartus, ryA?tingas ir nuolatinis. Tenka pripaA?inti, kad Lietuvoje vis dar A?sisenA�jusi a�zpopieriausa�?, t. y. begalinA�s dokumentacijos baimA�. Galime uA?tikrinti, kad Jums padA�sime pradedant pirminiais dokumentA? registravimo A?ingsniais baigiant indvidualiA? poreikiA? ir situacijA? profesionaliais sprendimais. Vienas svarbiausiA? mA�sA? tikslA? a�� klientui atriA?ti rankas ir palikti visiA?kA� laisvA�. Tam, kad bA�tA? pasiektas A?is tikslas, tiek A?moniA? steigimas, tiek kitos mA�sA? paslaugos yra atliekamos aiA?kiai ir kokybiA?kai. DA�l A?iA? prieA?asA?iA? mA�sA? klientai gali bA�ti uA?tikrinti, kad viskas atliekama pagal jA? pageidavimas bei pasiA�lant paA?ius optimaliausius sprendimus.

Pasitelkiant mA�sA? sukauptas A?inias galite bA�ti uA?tikrinti profesionaliais patarimais, kuriuos gausite uA? ypatingA� kainA�, kurios jums negali pasiA�lyti dauguma mA�sA? konkurentA?. PamirA?kite visus klausimus, kurie jus kamavo anksA?iau a�� dabar viskas jA�sA? paA?iA? rankose ir A?monA�s steigimas tebus nesudA�tingas procesas, kurio metu galA�site pastebA�ti pasikeitimus, leidA?ianA?ius verslui lengviau kvA�puoti ir augti. Dauguma mA�sA? klientA? iA? pradA?iA? nA�ra A?sitikinA�, ar pajA�gs susitvarkyti su laukianA?iomis kliA�timis, taA?iau galime jus uA?tikrinti dA�l vieno a�� bet kokia problema, susijusi su A?monA�s dokumentacija ir apskaita, yra nesunkiai iA?sprendA?iama su a�zLietuvos verslo sprendimaisa�?, kurie siA�lo ne tik sA�kmingA� pradA?iA�, taA?iau ir sklandA? tA�stinumA�.

Jei jus domina nauja pradA?ia, naujas verslas ar UAB steigimas a�� drA�siai kreipkitA�s A? mus! Kadangi tik UAB a�zLietuvos verslo sprendimaia�? gali padA�ti jums pasiekti savo tikslus daug greiA?iau, nei tikA�jotA�s. PamirA?kite kliA�tis, kurias anksA?iau laikA�te prieA?astimis sulaikanA?ias nuosavo verslo A?kA�rimo link. PradA�kite savo verslA� jau A?iandien, uA?registruodami A?monA� ir pasitikite naujA� rytojA? a�� kada jei ne dabar gali pasitaikyti tokia gera proga?

Susisiekite

Vardas

El. pašto adresas

Telefonas

Jūsų Pranešimas

Klientų atsiliepimai

 • „Džiaugiamės bendradarbiavimu su UAB „Lietuvos verslo sprendimai“. Visi darbai atliekami kruopščiai ir laiku. Visada atsižvelgiama į kliento poreikius ir pageidavimus.“

  Direktorius G. Masteika – UAB „Padangų namai“
 • „Labai ačiū už Jūsų operatyvumą!!!“

  Administratorė J. Staškevičienė – UAB „Žibuoklė“
 • „Buhalterines paslaugas  atliekate puikiai!!! Dėkingi už Jūsų kruopštumą, rūpestingumą, išsamius išaiškinimus! Turėti tokią partnerę – įmonei TURTAS! Ačiū!“

  Direktorius M. Jonika – UAB „Žibuoklė“
 • „Bendradarbiaujame su uždara akcine bendrove „Lietuvos verslo sprendimai“ nuo pat veiklos pradžios. Per šį laikotarpį įsitikinome, kad ji yra patikima partnerė, atvira naujovėms, lanksti, siekianti padaryti viską kas įmanoma dėl savo klientų“.

  Ž. Jagintavičienė – Individualios veiklos savininkė
 • „Ačiū už gerą savalaikiai tvarkomą apskaitą ir siunčiamas ataskaitas. Aš labai patenkintas mano prašymų įgyvendinimu.“

  J. Urbietis – Individualios veiklos savininkas