BuhalterinA� apskaita

BuhalterinA� apskaita ir jos tvarkymas

UAB a�zLietuvos verslo sprendimaia�? siA�lo buhalteriniA? paslaugA? paketA� pagal individualA? poreikA?:

 • apskaitos politikos rengimas
 • A?registravimas A? PVM mokA�tojA? registrA� ir iA?registravimas iA? PVM mokesA?iA? mokA�tojA? registro
 • iA?raA?omA? ir gaunamA? sA�skaitA? faktA�rA? registravimas
 • avanso apyskaitos rengimas
 • kasos dokumentA? suraA?ymas
 • kasos knygos pildymas
 • banko dokumentA? registravimas
 • nuraA?ymo aktA? rengimas
 • inventorizacijos apraA?A? rengimas
 • kuro sunaudojimo aktA? rengimas pagal pateiktA� informacijA�
 • ataskaitA? ir deklaracijA? rengimas valstybinA�ms institucijoms
 • ataskaitA? ir suvestiniA? rengimas vadovams
 • finansiniA? ataskaitA? rinkiniA? rengimas:
  • balansas
  • pelno (nuostolio) ataskaita
  • pinigA? srautA? ataskaita
  • nuosavo kapitalo pokyA?io ataskaita
  • aiA?kinamasis raA?tas
  • metinis praneA?imas
 • ilgalaikio turto apskaita
 • atsargA? apskaita
 • darbo grafikA? rengimas
 • darbo laiko apskaitos A?iniaraA?A?iA? rengimas pagal pateiktA� informacijA�
 • darbo uA?mokesA?io apskaiA?iavimas
 • individualios veiklos pajamA? a�� iA?laidA? apskaita, mokesA?iA? apskaiA?iavimas, deklaracijA? pildymas

UAB a�zLietuvos verslo sprendimaia�? konsultuoja A?iais klausimais:

 • mokesA?iA? taikymo
 • finansA? valdymo
 • verslo valdymo

Kitos paslaugos

 • apleista buhalterinA� apskaita ir jos sutvarkymas
 • A?monA�s finansinA�s bA�klA�s A?vertinimas
 • jA�sA? partnerio ar skolininko finansinA�s bA�klA�s A?vertinimas
 • biudA?eto kontrolA�
 • palyginamoji analizA�
 • kaA?tA? struktA�ros analizA�
 • verslo plano pelningumo tyrimas
 • valdymo sprendimA? A?vertinimas
 • veiksniA? A?takos A?vertinimas
 • informacijos rengimas kainodaros sprendimams
 • ataskaitA? ir paraiA?kA? rengimas kredito A?staigoms
 • tiesioginis bendravimas su inspektoriais tikrinimA? metu
 • aiA?kinamA?jA? raA?tA? suraA?ymas
 • registravimo A?urnalA? pildymas
 • A?sakymA?, sprendimA?, susirinkimo protokolA? rengimas
 • A?vairiA? tvarkA?, nuostatA?, taisykliA? rengimas
 • dalyvavimas inventorizacijose

TeisinA�s paslaugos

 • juridiniA? asmenA? steigimas
 • teisinio statuso keitimas
 • reorganizavimas
 • A?statinio kapitalo didinimas, maA?inimas

Darbo saugos paslaugos

 • darbA? saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas
 • konsultacijos ir pagalba taikant darbuotojA? saugos ir sveikatos norminius teisA�s aktus
 • konsultacijos A?rengiant darbo vietas ir pradedant naudoti darbo priemones, technologinius procesus
 • darbuotojA? instruktavimA? organizavimas darbuotojA? saugos ir sveikatos norminiA? teisA�s aktA? nustatyta tvarka, saugiA? darbo metodA? mokymas
 • pirmosios pagalbos mokymA? organizavimas
 • darbuotojA? sA�raA?A? rengimas, kuriems turi bA�ti tikrinama sveikata, sveikatos patikrinimA? organizavimas
 • profesinA�s rizikos veiksniA? identifikavimas ir koordinavimas, tyrimai, profesinA�s rizikos nustatymas
 • konsultavimas rengiant technines, organizacines ir kitas priemones nelaimingiems atsitikimams darbe, profesinA�ms ligoms bei avarijoms iA?vengti
 • nelaimingA? atsitikimA? darbe prieA?asA?iA?, profesiniA? ligA? bei incidentA? aplinkybiA? ir prieA?asA?iA? analizA�, pasiA�lymA? kaip A?diegti prevencines priemones rengimas
 • darbuotojA? skundA? bei praA?ymA? darbuotojA? saugos ir sveikatos klausimais nagrinA�jimas, pasiA�lymA? vadovams rengimas
 • konsultacijos kitais darbo saugos ir sveikatos klausimais

Atstovavimo paslaugos

 • ValstybinA�je mokesA?iA? inspekcijoje
 • ValstybinA�je socialinio draudimo fondo valdyboje
 • RegistrA? centre
 • Statistikos departamente
 • Bankuose ir kitose kredito A?staigose
 • Kitose institucijose

Visa tai a�� Lietuvos Verslo SprendimA? atliekama profesionali buhalterine apskaita Kaune ir kituose miestuose uA? protingA� kainA�.

Susisiekite

Vardas

El. pašto adresas

Telefonas

Jūsų Pranešimas

Klientų atsiliepimai

 • „Džiaugiamės bendradarbiavimu su UAB „Lietuvos verslo sprendimai“. Visi darbai atliekami kruopščiai ir laiku. Visada atsižvelgiama į kliento poreikius ir pageidavimus.“

  Direktorius G. Masteika – UAB „Padangų namai“
 • „Labai ačiū už Jūsų operatyvumą!!!“

  Administratorė J. Staškevičienė – UAB „Žibuoklė“
 • „Buhalterines paslaugas  atliekate puikiai!!! Dėkingi už Jūsų kruopštumą, rūpestingumą, išsamius išaiškinimus! Turėti tokią partnerę – įmonei TURTAS! Ačiū!“

  Direktorius M. Jonika – UAB „Žibuoklė“
 • „Bendradarbiaujame su uždara akcine bendrove „Lietuvos verslo sprendimai“ nuo pat veiklos pradžios. Per šį laikotarpį įsitikinome, kad ji yra patikima partnerė, atvira naujovėms, lanksti, siekianti padaryti viską kas įmanoma dėl savo klientų“.

  Ž. Jagintavičienė – Individualios veiklos savininkė
 • „Ačiū už gerą savalaikiai tvarkomą apskaitą ir siunčiamas ataskaitas. Aš labai patenkintas mano prašymų įgyvendinimu.“

  J. Urbietis – Individualios veiklos savininkas