Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita ir jos tvarkymas

UAB „Lietuvos verslo sprendimai“ siūlo buhalterinių paslaugų paketą pagal individualų poreikį:

 • apskaitos politikos rengimas
 • įregistravimas į PVM mokėtojų registrą ir išregistravimas iš PVM mokesčių mokėtojų registro
 • išrašomų ir gaunamų sąskaitų faktūrų registravimas
 • avanso apyskaitos rengimas
 • kasos dokumentų surašymas
 • kasos knygos pildymas
 • banko dokumentų registravimas
 • nurašymo aktų rengimas
 • inventorizacijos aprašų rengimas
 • kuro sunaudojimo aktų rengimas pagal pateiktą informaciją
 • ataskaitų ir deklaracijų rengimas valstybinėms institucijoms
 • ataskaitų ir suvestinių rengimas vadovams
 • finansinių ataskaitų rinkinių rengimas:
  • balansas
  • pelno (nuostolio) ataskaita
  • pinigų srautų ataskaita
  • nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita
  • aiškinamasis raštas
  • metinis pranešimas
 • ilgalaikio turto apskaita
 • atsargų apskaita
 • darbo grafikų rengimas
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas pagal pateiktą informaciją
 • darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaita, mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas

UAB „Lietuvos verslo sprendimai“ konsultuoja šiais klausimais:

 • mokesčių taikymo
 • finansų valdymo
 • verslo valdymo

Kitos paslaugos

 • apleista buhalterinė apskaita ir jos sutvarkymas
 • įmonės finansinės būklės įvertinimas
 • jūsų partnerio ar skolininko finansinės būklės įvertinimas
 • biudžeto kontrolė
 • palyginamoji analizė
 • kaštų struktūros analizė
 • verslo plano pelningumo tyrimas
 • valdymo sprendimų įvertinimas
 • veiksnių įtakos įvertinimas
 • informacijos rengimas kainodaros sprendimams
 • ataskaitų ir paraiškų rengimas kredito įstaigoms
 • tiesioginis bendravimas su inspektoriais tikrinimų metu
 • aiškinamųjų raštų surašymas
 • registravimo žurnalų pildymas
 • įsakymų, sprendimų, susirinkimo protokolų rengimas
 • įvairių tvarkų, nuostatų, taisyklių rengimas
 • dalyvavimas inventorizacijose

Teisinės paslaugos

 • juridinių asmenų steigimas
 • teisinio statuso keitimas
 • reorganizavimas
 • įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas

Darbo saugos paslaugos

 • darbų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas
 • konsultacijos ir pagalba taikant darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus
 • konsultacijos įrengiant darbo vietas ir pradedant naudoti darbo priemones, technologinius procesus
 • darbuotojų instruktavimų organizavimas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka, saugių darbo metodų mokymas
 • pirmosios pagalbos mokymų organizavimas
 • darbuotojų sąrašų rengimas, kuriems turi būti tikrinama sveikata, sveikatos patikrinimų organizavimas
 • profesinės rizikos veiksnių identifikavimas ir koordinavimas, tyrimai, profesinės rizikos nustatymas
 • konsultavimas rengiant technines, organizacines ir kitas priemones nelaimingiems atsitikimams darbe, profesinėms ligoms bei avarijoms išvengti
 • nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių, profesinių ligų bei incidentų aplinkybių ir priežasčių analizė, pasiūlymų kaip įdiegti prevencines priemones rengimas
 • darbuotojų skundų bei prašymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nagrinėjimas, pasiūlymų vadovams rengimas
 • konsultacijos kitais darbo saugos ir sveikatos klausimais

Atstovavimo paslaugos

 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
 • Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje
 • Registrų centre
 • Statistikos departamente
 • Bankuose ir kitose kredito įstaigose
 • Kitose institucijose

Visa tai – Lietuvos Verslo Sprendimų atliekama profesionali buhalterine apskaita Kaune ir kituose miestuose už protingą kainą.

Susisiekite

Vardas

El. pašto adresas

Telefonas

Jūsų Pranešimas

Klientų atsiliepimai

 • „Džiaugiamės bendradarbiavimu su UAB „Lietuvos verslo sprendimai“. Visi darbai atliekami kruopščiai ir laiku. Visada atsižvelgiama į kliento poreikius ir pageidavimus.“

  Direktorius G. Masteika – UAB „Padangų namai“
 • „Labai ačiū už Jūsų operatyvumą!!!“

  Administratorė J. Staškevičienė – UAB „Žibuoklė“
 • „Buhalterines paslaugas  atliekate puikiai!!! Dėkingi už Jūsų kruopštumą, rūpestingumą, išsamius išaiškinimus! Turėti tokią partnerę – įmonei TURTAS! Ačiū!“

  Direktorius M. Jonika – UAB „Žibuoklė“
 • „Bendradarbiaujame su uždara akcine bendrove „Lietuvos verslo sprendimai“ nuo pat veiklos pradžios. Per šį laikotarpį įsitikinome, kad ji yra patikima partnerė, atvira naujovėms, lanksti, siekianti padaryti viską kas įmanoma dėl savo klientų“.

  Ž. Jagintavičienė – Individualios veiklos savininkė
 • „Ačiū už gerą savalaikiai tvarkomą apskaitą ir siunčiamas ataskaitas. Aš labai patenkintas mano prašymų įgyvendinimu.“

  J. Urbietis – Individualios veiklos savininkas